Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých

Informácie o publikácii

Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých

Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých

Autor/Kolektív:Viera Prusáková - Martin Schubert - Andrea Bontová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0840-9
Počet strán:125

monografia