Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax

Informácie o publikácii

Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax

Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax

Autor/Kolektív:Svetlana Chomová - Miroslav Krystoň a kol.
Vydavateľstvo:NOC, Bratislava
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-7121-336-9
Počet strán:137

zborník