Andragogické aspekty využívania voľného času.

Informácie o publikácii

Andragogické aspekty využívania voľného času.

Andragogické aspekty využívania voľného času.

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0240-7

Odborná monografia.