Záujmové vzdelávanie dospelých. Teoretické východiská.

Informácie o publikácii

Záujmové vzdelávanie dospelých. Teoretické východiská.

Záujmové vzdelávanie dospelých. Teoretické východiská.

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň a kol.
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0211-7
Počet strán:238

Odborná monografia.