Vybrané kapitoly z andragogiky. Učebné texty pre neandragogické štúdiá.

Informácie o publikácii

Vybrané kapitoly z andragogiky. Učebné texty pre neandragogické štúdiá.

Vybrané kapitoly z andragogiky. Učebné texty pre neandragogické štúdiá.

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0440-1
Počet strán:88

Učebné texty.