Analýza vzdelávacích potrieb dospelých. Teoretické východická.