Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých

Informácie o publikácii

Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých

Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých

Autor/Kolektív:Viera Prusáková (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0801-0
Počet strán:520

Zborník vedeckých štúdií