Publikácie

 


Vybrané kapitoly z andragogiky. Učebné texty pre neandragogické štúdiá.

Vybrané kapitoly z andragogiky. Učebné texty pre neandragogické štúdiá. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0440-1

Učebné texty.

Vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolská pedagogika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Viera Prusáková, Soňa Kariková
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0175-2

Vysokoškolská učebnica

Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe

Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Drahomíra Gracová, Erik Selecký
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1378-6

vedecká monografia

Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie

Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1008-2

Zborník vedeckých prác

Záujmové vzdelávanie dospelých z aspektu kvality.

Záujmové vzdelávanie dospelých z aspektu kvality. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Veronika Kupcová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0744-0

Vedecká monografia

Záujmové vzdelávanie dospelých. Teoretické východiská.

Záujmové vzdelávanie dospelých. Teoretické východiská. (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň a kol.
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0211-7

Odborná monografia.

Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax

Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax (Zborník)

Autor/Kolektív:Svetlana Chomová - Miroslav Krystoň a kol.
Vydavateľstvo:NOC, Bratislava
Rok vydania:2011ISBN:978-80-7121-336-9

zborník