Publikácie

 


Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika.

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín. Profesijná andragogika. (Zborník)

Autor/Kolektív:Viera Prusáková (ed.)
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0119-6

Zborník

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika

Analýza vzdelávacích potrieb vybraných cieľových skupín.Kultúrno-osvetová a sociálna andragogika (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň-Juraj Šatánek (eds.)
Vydavateľstvo:UMB OZ Pedagóg
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0118-9

zborník vedeckých štúdií

Andragogické aspekty využívania voľného času.

Andragogické aspekty využívania voľného času. (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0240-7

Odborná monografia.

Andragogický rozvoj lektora

Andragogický rozvoj lektora (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň , Viera Prusáková ( eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1058-7

Vedecká monografia

ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty

ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň, Soňa Kariková (Eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1310-6

zborník vedeckých štúdií

ANDRODIDAKTIKA

ANDRODIDAKTIKA (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Andrea Bontová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1264-2
Kúpiť teraz za 4,40 €

vysokoškolská učebnica

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1588-9
Kúpiť teraz za 9,80 €

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania na svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1589-6Stiahnuť publikáciu:

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

Etické aspekty edukácie dospelých

Etické aspekty edukácie dospelých (Zborník)

Autor/Kolektív:Martin Schubert (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1354-0

zborník vedeckých prác

Etické kontexty andragogického pôsobenia

Etické kontexty andragogického pôsobenia (Zborník)

Autor/Kolektív:Ivan Pavlov - Martin Schubert (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1166-9

zborník vedeckých prác

Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých

Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných viet UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-310-9

Zborník

Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva

Kontexty podpory profesijného rozvoja učiteľstva (Zborník)

Autor/Kolektív:Ivan Pavlov (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1334-2

zborník vedeckých štúdií

Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých

Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Viera Prusáková - Martin Schubert - Andrea Bontová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0840-9

monografia

Kurikulum vo vzdelávaní dospelých

Kurikulum vo vzdelávaní dospelých (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0605-4

Zborník

Mediácia v andragogicko-psychologickom kontexte

Mediácia v andragogicko-psychologickom kontexte (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Soňa Kariková - Peter Maľa
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0821-8

Vysokoškolská učebnica

Občianske vzdelávanie dospelých

Občianske vzdelávanie dospelých (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Michaela Sládkayová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1535-3
Kúpiť teraz za 3,90 €

Občianske vzdelávanie dospelých

Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých

Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých (Zborník)

Autor/Kolektív:Viera Prusáková (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0801-0

Zborník vedeckých štúdií