Projekt APVV-16-0573 - "Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva"