RSS RSS print

Štátne skúšky v 1. termíne pre AR 2017/2018 : Bakalárske štúdium – denné i externé

Štátne skúšky v 1. termíne pre AR 2017/2018Bc. štúdiu - denné i externé, sa uskutočnia na Katedre andragogiky nasledovne:

 12.6.2018   od 9:00 hod      Komisia č. 1   miestnosť č. C024

                                                            Komisia č. 2   miestnosť č. C025

 

Harmonogram – Bc. štátne skúšky  PF UMB od 11. mája 2018 do 19. júna 2018

Kontaktný formulár

=