Štátne skúšky - Mgr. štúdium

Vážení študenti,

všetky potrebné informácie k štátnym skúškam, vrátane zaradenia do komisií, nájdete na webe fakulty. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie alebo katedrovú koordinátorku pre AIS Mgr. Michaelu Sládkayovú, PhD.

Prajeme veľa úspechov pri štátnych skúškach