Štátne skúšky a záverečné práce - Bc. štúdium

Vážení študenti,

podľa platného harmonogramu štúdia je vašou povinnosťou do 12.6.2020 odovzdať záverečnú prácu do systému AIS a zároveň sa v systéme AIS prihlásiť na štátnu skúšku. Bez prihlásenia sa nie je možné absolvovať štátnu skúšku. 

Bližšie informácie:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie alebo katedrovú koordinátorku pre AIS Mgr. Michaelu Sládkayovú, PhD.