Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác (Bc. a Mgr.)

Vážení študenti,

v termíne od 1.4.2021 máte možnosť zapísať si tému záverečnej práce. Táto povinnosť sa týka študentov, ktorý budú v nasledujúcom akademickom roku (2021/2022) končiť Bc. alebo Mgr. stupeň štúdia, teda pre aktuálnych študentov 2. ročníka Bc. a 1. ročníka Mgr. štúdia (denné aj externé).
Všetky informácie nájdete v sekcii "Štúdium" v časti Témy záverečných prác.

V pípade otázok kontkaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a rozvrh 

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023