Priebeh výučby predmetov - 1. Bc., 2.Bc., 1. Mgr. denného štúdia

Vážení študenti,

v prípade nasledovných predmetov ide o spojenú výučbu s inými študijnými programami. Preto sa o miestnosti, ako aj o vyučujúcom dozviete v rozvrhoch iných študijných skupín.

  • 115Anddb (1. ročník Bc.)Všeobecná psychológia a psychológia osobnosti – vyučujúci doc. Salbot – informácie uvedené pri programe 115_SPRdb
  • 215Anddb (2. ročník Bc.)Špeciálna andragogika – vyučujúca doc. Belková – informácie uvedené pri programe 315_PgHudb a 315_PgPYdb
  • 115Anddm (1. ročník Mgr.)Psychohygiena a duševné zdravie – vyučujúca dr. Pašková – informácie uvedené pri programe 317_PSdb

V prípade akýchkoľvek ďalších nezrovnalosti kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a rozvrh. 

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023