Predzápis predmetov na akademický rok 2020/2021

Vážení študenti,

od 1.4.2020 máte možnosť urobiť si predzápis predmetov na nasledujúci akademický rok 2020/2021. Všetky pokyny nájdete na https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/predzapis-zapis-predmetov-2020-21-i-etapa.html

V prípade akýchkoľvek otázok kontkatujte katedrovú koordinátorku pre AIS

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023