Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Neotvorené predmety pre akademický rok 2020/2021 letný semester

Vážení študenti,

v letnom semestri ak. roka 2020/2021, nebudú niektoré predmety otvorené.

Prosím skontrolujte si svoje zápisné listy a v prípade, že niektorý z predmetov máte zapísaný, obratom kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a informujte sa o ďalšom postupe. Zoznam predmetov nájdete v prílohe alebo na nástenke v priestoroch katedry andragogiky.

Na doplnenie, prípadne nahradenie predmetov slúži doplňujúci zápis do 15.2.2021.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a rozvrh.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
 

Prílohy ku stránke: