Neotvorené predmety pre akademický rok 2019/2020 letný semester

Vážení študenti,

v letnom semestri ak. roka 2019/2020, nebudú niektoré predmety otvorené.

Prosím skontrolujte si svoje zápisné listy a v prípade, že niektorý z predmetov máte zapísaný, obratom kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a informujte sa o ďalšom postupe. Zoznam predmetov nájdete v prílohe alebo na nástenke v priestoroch katedry andragogiky.

Na doplnenie, prípadne nahradenie predmetov slúži doplňujúci zápis od 3.2.2020 do 17.2.2020

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a rozvrh.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023