Neotvorené predmety na zimný semester 2019/2020

Vážení študenti,

v tomto akademickom roku, nebudú niektoré predmety otvorené. Prosím skontrolujte si svoje zápisné listy a v prípade, že niektorý z predmetov máte zapísaný, obratom kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS, aby bol predmet odstránený. Zoznam predmetov nájdete v prílohe.

Po ukončení doplňujúceho zápisu sa môže zoznam predmetov rozšíriť v závislosti od počtu študentov prihlásených na dané predmety. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Postdoktorandka;Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023