Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Neotvorené predmety na akademický rok 2020/2021 zimný semester

Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam zatvorených predmetov na zimný semester akademického roku 2020/2021. Prosíme, skontrolujte si svoje zápisné listy a v prípade, že niektorý z predmetov máte zapísaný, obratom kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS, aby bol predmet odstránený. Zoznam predmetov nájdete zverejnený aj na nástenke na chodbe Katedry andragogiky.

Po ukončení doplňujúceho zápisu sa môže zoznam predmetov rozšíriť v závislosti od počtu študentov prihlásených na dané predmety.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky (andragogika)

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023

Prílohy ku stránke: