Harmonogram štátnych skúšok 2018/2019

Vážení študenti,

oznamujeme Vám, že štátne skúšky pre bakalársky stupeň štúdia (denné a externé) budú prebiehať v dňoch 25. - 26.6.2019.

Presný harmonogram spolu so zaradením študentov do komisií nájdete na webovej stránke fakulty v sekcii "Študenti" (prílohy ku stránke).

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, prosím, kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS a rozvrh:

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Postdoktorandka;Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023