Kurz - Poradca profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov 2019/2020