Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity - ALBIE

Pred rokom sme priniesli informáciu o tom, že naša Katedra andragogiky sa stala súčasťou medzinárodného projektu, pod názvom ALBIE: http://www.tvhronka.sk/…/co-moze-pomoct-zabranit-nezamestn…/

9. - 11. októbra 2017 sa v Krakowe konalo už druhé transnárodné stretnutie partnerov projektu ALBIE, zameraného na tvorbu strategických partnerstiev prostredníctvom programu Erasmus+. Hosťujúcou inštitúciou bol poľský partner UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE.
V projektovej spolupráci Slovenska, Islandu, Poľska a Estónska sa doposiaľ zrealizovali samostatné analýzy mapujúce situáciu v krajine vo vzťahu k mladým dospelým, ako aj výskum zachytávajúci na vzorke cca 300 respondentov úroveň kritického myslenia v súvislosti s funkčnou gramotnosťou, ktoré budú prezentované v samostatnej monografii. Diskusia smerovala najmä k nastaveniu vzdelávacieho programu, ktorý by dokázal reflektovať potreby súčasných mladých dospelých, najmä tzv. NEETov a jeho testovaniu v ďalšej fáze projektu ALBIE. (Foto Aga Domagała)