RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Profesori

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Docenti

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
ivan.pavlov@umb.sk
C 013 
048 446 4615

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Bontová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Andrea Bontová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor rozvrhu a výučby 
Odborná asistentka 
andrea.bontova@umb.sk
C 012 
048 446 4619
Mgr. Milan Filip, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Milan Filip, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Fakultný koordinátor kreditového štúdia na PF UMB, študijný poradca kreditového systému, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, 
Odborný asistent 
milan.filip@umb.sk
C 023 
048 446 4618
PhDr. Drahomíra  Gracová, PhD.  | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Drahomíra Gracová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry, Tajomníčka katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
drahomira.gracova@umb.sk
C021 
048 446 4617
Mgr. Veronika Prokešová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Veronika Prokešová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
veronika.prokesova@umb.sk
C 023 
048 446 4618
Mgr. Martin Schubert, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Martin Schubert, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
martin.schubert@umb.sk
C 012 
048 446 4619

Nepedagogickí zamestnanci

Judita Matúchová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Judita Matúchová
Sekretárka, Katedrová koordinátorka WEB stránky 
Nepedagogická zamestnankyňa 
judita.matuchova@umb.sk
C 018 
048 446 4612

Kontaktný formulár

=