RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Profesori

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Docenti

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
ivan.pavlov@umb.sk
C 013 
048 446 4615

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Bontová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Andrea Bontová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor rozvrhu a výučby 
Odborná asistentka 
andrea.bontova@umb.sk
C 012 
048 446 4619
Mgr. Milan Filip, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Milan Filip, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Fakultný koordinátor kreditového štúdia na PF UMB, študijný poradca kreditového systému, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, člen AS PF UMB, predseda volebnej komisie AS PF UMB, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen Štipendijnej komisie PF UMB 
Odborný asistent 
milan.filip@umb.sk
C 023 
048 446 4618
PhDr. Drahomíra  Gracová, PhD.  | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Drahomíra Gracová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry, Tajomníčka katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
drahomira.gracova@umb.sk
C021 
048 446 4617
Mgr. Martin Schubert, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Martin Schubert, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
martin.schubert@umb.sk
C 012 
048 446 4619

Nepedagogickí zamestnanci

Vladimíra Sestrienková | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vladimíra Sestrienková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
vladimira.sestrienkova@umb.sk
A005 
048 446 4782

Kontaktný formulár

=