Vzdelávacie podujatia pre zamestnancov a zamestnankyne PF UMB - zimný semester 2019/2020

Plán vzdelávania pre zamestnancov a zamestnankyne  PF UMB

Názov aktivity 

Dátum, miesto

Obsah

Prednášajúci

Kvalitatívny rozhovor a fokusová skupina

13.1.2020 o 12:30, dolná zasadačka dekanát

Cieľom workshopu je predstavenie princípov vedenia kvalitatívneho rozhovoru a fokusovej skupiny.

Denisa Šukolová

Open access

14.1.2020 o 13:00

Cieľom workshopu je predstaviť – verejné licencie a náležitosti časopisov a monografií pri publikované Open Access

Michaela Mikušková
(riaditeľka UK)

Moodle

15.1.2020 o 11:00

Cieľom workshopu je poukázať na základné možnosti práce v Moodli ako prostriedku na vytváranie online kurzov.

Alžbeta Brozmanová Gregorová

Empirické spracovanie online dát

15.1.2020 o 13:00, dolná zasadačka dekanát

 Cieľom workshopu je poukázať na možnosti získavania a spracovania online empirických dát.

Denisa Šukolová

IMRaD a jeho implementácia v dizajnoch záverečných prác

21.1.2020 o 13:00, dolná zasadačka dekanát 

Cieľom workshopu je ujasnenie jednotlivých častí kvalifikačných prác (formulácia problému a hypotéz/VO, prezentácia výsledkov, diskusia), vzhľadom na dizajn prieskumnej versus výskumnej práce.

Denisa Šukolová

Ako si s WORDom uľahčiť prácu pri editácii textu

23.1.2020 o 13:00, A105 (KEOV)

Cieľom workshopu je predstavenie možností využívania wordu pri tvorbe vecných registrov, citačného manažéra, vytvárania zoznamu obrázkov, tabuliek a grafov a iných praktických rád spojených s užívaním textového editora.

Petra Fridrichová

Deň školiteľov PF UMB

30.1.2020

dolná zasadačka dekanát

Cieľom stretnutia je predstavenie :

a)medzinárodných trendov a reforiem doktorandského vzdelávania v konfrontácii s výsledkami výskumu doktorandov PF UMB,
b)medzinárodnych trendov v publikovaní v porovnaní so špecifikami nášho kultúrneho a jazykového okruhu,
c)podstatných zmien v postavení a úlohách školiteľov vo svete a niektorých psychologických aspektov školiteľstva.

Beata Kosová

Denisa Šukolová

Štefan Porubský

Dana Hanesová

Eva Sollárová


V záujme pokrytia tém, ktoré sú pre Vás relevantné, pripravujeme krátky online dotazník na zistenie vzdelávacích potrieb. Dotazník budeme realizovať na prelome novembra a decembra 2019. Prosíme Vás o jeho vyplnenie, aby sa naša ponuka stretla s Vašimi vzdelávacími potrebami :)