Vzdelávacie podujatia pre zamestnancov a zamestnankyne PF UMB - zimný semester 2019/2020

Plán vzdelávania pre zamestnancov a zamestnankyne  PF UMB

Názov aktivity 

Dátum, miesto

Obsah

Prednášajúci

S výskumom do sveta

24.3.2020 o 13:00

Dolná zasadačka dekanát

Workshop je určený najmä tým, ktorí zatiaľ nemajú veľa skúsenosti s medzinárodnou výskumnou mobilitou, ale chceli by to zmeniť. Predstavíme vám rôzne schémy, programy a nástroje, prostredníctvom ktorých môžete získať financovanie pre svoj výskumný pobyt v zahraničí a ponúkneme praktické rady a tipy ako zostaviť žiadosť, s ktorou v týchto programoch uspejete. Dozviete sa aj, kde hľadať pomoc s praktickými otázkami pri pobyte v zahraničí.

SAIA

Štruktúrovaný prístup k modelovaniu osobných konceptov/reprezentácií edukačných a psychologických javov

14.5.2020 o 13:00

Dolná zasadačka dekanát

 

Praktický workshop, na ktorom sa účastníci oboznámia s jednou z kvalitatívnych analýz dát, ktorá sa využíva pri tvorbe rôznych typológií v zmysle osobných konceptov/reprezentácií či postojových systémov.

Denisa Šukolová

Vizualizácia dát

19.5.2020 o 13:00

Dolná zasadačka dekanát

Workshop je zameraný na získanie prehľadu o tom, ako pripraviť efektívnu prezentáciu výskumných dát v závislosti od typu a účelu prezentácie.

Petra Fridrichová

Triangulácia vo výskume

21.5.2020 o 13:00

Dolná zasadačka dekanát

Prednáška zahŕňa viacero pohľadov na pojem triangulácia a jej účelnosť v kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume. Tiež sa budeme zaoberať otázkou, čo triangulácia znamená pre dizajnovanie výskumu.

Denisa Šukolová

Korelačno-komparačná štúdia prakticky

28.5.2020 o 13:00 Dolná zasadačka dekanát

Na workshope si na reálnych dátach ukážeme korelačné a komparačné analýzy dát. Budeme sa zaoberať štatistickou signifikanciou a tiež otázkou toho, čo z množstva dát publikovať. Na školenie je vhodné doniesť si notebook.

Denisa Šukolová