Vzdelávacie aktivity CEV pre zamestnancov

Plán vzdelávacích podujatí na letný semester 2018/2019 

aktualizované 22.5.2019 

Názov aktivity

Dátum, miesto

Obsah

Prednášajúci

 Kvalitatívna obsahová analýza

14.5. 2019 – 13:30

Miestnosť: zasadačka dekanát

 Cieľom workshopu je predstavenie princípov QCA, možností jej využitia vo výskume a praktická ukážka postupu na reálnych dátach.

 Denisa Šukolová

Tvorba postojového dotazníka

19.6.2019 – 13:30

Miestnosť: zasadačka dekanát

Cieľom workshopu je praktická ukážka postojového a názorového dotazníka, ktorý je jednou z najčastejšie očakávaných foriem merania v kvalifikačných prácach a vlastných výskumoch.

Denisa Šukolová

Učiteľské vzdelávanie v súvislostiach výskumu učiteľských zborov, pracovných podmienok a klímy českej školy

5.6.2019 - 13:00

Miestnosť: zasadačka dekanát

 

Petr Urbánek

Prieskum versus výskum v kontexte novej štruktúry vedenia záverečných prác (IMRaD)

5.6. 2019 – 14:30

Miestnosť: zasadačka dekanát

Cieľom workshopu je ujasnenie jednotlivých častí kvalifikačných prác (formulácia problému a hypotéz/VO, prezentácia výsledkov, diskusia), vzhľadom na dizajn prieskumnej versus výskumnej práce.

Denisa Šukolová

Štatistické minimum

12.6. 2019 – 13:30

Miestnosť: zasadačka dekanát

Cieľom workshopu je predstavenie základnej terminológie, ktorú využíva aplikovaná štatistika a objasnenie účelu štatistických testov. Kurz je určený kolegom, ktorí potrebujú porozumieť fáze analýzy dát pre efektívne plánovanie projektu a zberu dát za predpokladu, že analýza dát je financovanou projektovou službou.

Denisa Šukolová