RSS RSS print

Vzdelávacie aktivity CEV pre zamestnancov

Plán vzdelávacích podujatí na letný semester 2017/2018 pre tvorivých zamestnancov a zamestnankyne PF UMB

Názov aktivity

Dátum, miesto

Obsah

Prednášajúci

Hodnotiaci proces projektov KEGA a VEGA 8.3.2018 - 13:30 Skúsenosti hodnotiteliek projektov KEGA a VEGA, poukázanie na časté chyby, nedostatky v projektoch, príklady dobrej praxe B. Kasáčová - A. Doušková
Korelačná štúdia

15.3.2018 – 13:00

výskumný problém, hypotézy, štatistická analýza v SPSS, tvorba výstupov pre publikovanie, grafické zobrazenie vzťahov, interpretácia dát, vecná významnosť. D. Šukolová
Komparačná štúdia 5.4.2018 - 13:00 výskumný problém, hypotézy, štatistická analýza v SPSS, tvorba výstupov pre publikovanie, grafické zobrazenie vzťahov, interpretácia dát, vecná významnosť D. Šukolová
ITEL/TKS – Výsledky medzinárodnej pilotnej štúdie 19.4.2018 - 13:00 Prezentácia slovenských výsledkov medzinárodnej pilotnej štúdie o pedagogických znalostiach učiteľov, študentov učiteľstva a učiteľov učiteľov. A. Tomengová - P. Fridrichová
Príčiny vzniku a dôsledky inštitucionálneho „pokrytectva“ v školách 3.5.2018   Derya Yılmaz Kılıçoğlu
Experiment

15.5.2018 - 13:00

D006

dizajn a realizácia, experimentálne podmienky, znáhodňovanie, príklady dobrej praxe, štatistická analýza dát, interpretácie D. Šukolová
Interdisciplinarita vo výskume 31.5.2018 - 13:00 výstavba a manažovanie interdisciplinárnych výskumných tímov, konkrétne príklady interdisciplinárnych projektov, hľadanie spoločných tém D. Šukolová - P. Fridrichová

Vzdelávacie aktivity CEV pre zamestnancov PF UMB v zimnom semestri 2017/2018. Pozvánky môžete nájsť v prílohách. Podklady k interaktívnym prednáškam môžete nájsť v sekcii "Materiály na stiahnutie".

 

Kontaktný formulár

=