RSS RSS print

Vzdelávacie aktivity CEV pre PhD. študentov

Milé doktorandky, milí doktorandi,
pozývame Vás na metodologický workshop na tému Experiment, ktorý sa uskutočná dňa 15.5.2018 o 13:00 v miestnosti D006.

Plán ďalších aktivít CEV pre doktorandov a doktorandky aktualizované 9.5.2018

Aktivity CEV pre doktorandov LS 2017/2018

Názov aktivity

 

Dátum, miesto

Obsah/Cieľ

Prednášajúci

Prezentačné zručnosti 2 6.2.2018 - 9:45 cieľom stretnutie je prezentácia možností práce v Office 365 a poskytnutie spätnej väzby k prezentačných zručnostiam doktorandov a doktorandiek P. Fridrichová - D. Šukolová
Metodologický seminár 27.2.2018 - 13:00 cieľom stretnutia je poskytnúť študentom podporu pri riešení aktuálnych metodologických otázok, ktoré súvisia s ich vlastným výskumom D. Šukolová
Kvalitatívna analýza dát 19.3.2018 - 13:00 úvod do práce s kvalitatívnymi dátami, základné postupy spracovania významov, dizajny, paradigmy  D. Šukolová
Recenzné konanie 17.4.2018 - 13:00 kritická analýza, indikátory kvality, recenzné postupy, štruktúra posudku.

D. Šukolová

Príčiny vzniku a dôsledky inštitucionálneho „pokrytectva“ v školách 3.5.2018   Derya Kilicoglu (Turecko)
 Experiment

15.5.2018 - 13:00

D006

 dizajn a realizácia, experimentálne podmienky, znáhodňovanie, príklady dobrej praxe, štatistická analýza dát, interpretácie  D. Šukolová

 

 Plán aktivít CEV pre doktorandov. Pozvánky môžete nájsť v prílohách. Podklady k interaktívnym prednáškam môžete nájsť v sekcii "Materiály na stiahnutie".

Kontaktný formulár

=