Popularizuj svoj výskum

Aktualizácia

Naša sekcia, Popularizuj svoj výskum, sa uskutoční na A106 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (katedra etickej a občianskej výchovy). Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými o 14:45 - 16:50.

Okrem vyhodnotenia za najlepšiu prezentáciu nás čaká ešte jedno vyhlasovanie výsledkov - zverejnenie výsledkov v grantovej súťaži o najlepšie výskumné projekty

 

Milé doktorandky,
Milí doktorandi,
pozývame Vás na podujatie „POPULARIZUJ SVOJ VÝSKUM“. Na tomto netradičnom fóre, ktorého cieľom je predstaviť svoj výskum nielen vedeckej, ale i laickej verejnosti zábavným spôsobom, si môžete otestovať Vaše prezentačné zručnosti.

Ako to bude prebiehať?

  • premyslite si, ČO chcete prezentovať publiku - pamätajte, že chcete upútať pozornosť zaujímavými informáciami
  • premyslite si, AKO chcete prezentovať, teda formu prezentácie (v tomto prípade sa nesústreďte len na elektronickú formu prezentácie, buďte tvoriví, hľadajte rôzne spôsoby, ako upútať svojich poslucháčov tak, aby ste boli jedineční)
  • pripravte si pomôcky na prezentáciu (rekvizity), alebo požiadajte realizačný tím o poskytnutie potrebného materiálu
  • zjednodušte jazyk, ktorý zvyčajne na prezentáciu svojich vedeckých výsledkov používate
  • pripravte si svoje vystúpenie na max. 10 minút
  • a najmä, bavte sa a budú sa baviť aj Vaši diváci

Inšpirovať sa môžete napríklad tu

A motivácia?

  • Všetky vystúpenia súťažia o Cenu publika so štedrým finančným ocenením
  • Svoje vedecké príspevky môžete publikovať  v recenzovanom zborníku vedeckých prác: https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-edukacneho-vyskumu/doktorandska-skola-pf-umb/vyzva-na-publikovanie-v-zborniku.html
  • Registrácia a účasť je zdarma

Tešíme sa na stretnutie a v prípade otázok nás nevháhajte kontaktovať: stefan.petrik@umb.sk 

Prílohy ku stránke: