RSS RSS print

Doktorandská škola

Doktorandská škola

Na PF UMB sme sa rozhodli rozvíjať kontinuálny a systematický model podpory doktorandov. Túto úlohu zastrešuje na fakulte Centrum edukačného výskumu, podpora doktorandov patrí medzi jeho hlavné úlohy. Tento akademický rok sa centru podarilo získať na realizáciu tejto myšlienky aj finančnú podporu z grantovej schémy KEGA.

CEV usporadúva už tretí semester rôzne odborné semináre a workshopy zamerané na rozvoj generických vedecko-výskumných kompetencií -  napríklad metodologické semináre, cyklus prednášok venovaných publikačnej stratégii či tréningové bloky zamerané na rozvoj autenticity v správaní a rozhodovaní.

Tieto aktivity vnímame doposiaľ skôr ako prípravu pre priestor, ktorý nadobudne omnoho koncepčnejší a ustálenejší charakter. Na PF UMB totiž vytvárame Doktorandskú školu, ktorá bude okrem podporných aktivít podliehať aj evalvačným procesom zo strany Centra, ktoré chce monitorovať jej efektivitu.

V rámci Doktorandskej školy vznikne okrem iného aj:

-          vedecko-výskumný inkubátor so simulovanou grantovou súťažou

-          online platforma pre združovanie doktorandov

-          elektronické kurzy k vybraným aktivitám v študijnom pláne.

 

  

Napísali o nás: článok o podpore doktorandov na CEV nájdete aj v Spravodajca UMB č. 2/2017.  

Kontaktný formulár

=