Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

3. blok vzdelávania

Vzdelávania v tomto bloku začínajú v máji 2021
Tešíme sa na (online) stretnutia s Vami.

Názov

Prednášajúci

Dátum

Miesto

Ústna a písomná komunikácia v AJ2

Dana Hanesová

7.5.2021 o 9:00

https://us02web.zoom.us/j/9894840320?pwd=
VHh3WTlYZ0VBMUZCTHBBY0EzdDZmUT09

Meeting ID: 989 484 0320

Passcode: 273710

Osobná autonómia 1

Eva Sollárová

13.5.2021 o 13:15

https://us02web.zoom.us/j/3905494900?pwd=
Y1VIVnpKKzFTZ2kySEZBNEhVa2pvUT09

Voľný metodologický workshop

Denisa Šukolová

14.5.2021 o 11:00

https://us02web.zoom.us/j/82277891074?pwd=
LzZHZjhaa2NHREd5NGZxU0dhOUs2Zz09

Kvalitatívna analýza dát

Denisa Šukolová

19.5.2021 o 13:00

https://us02web.zoom.us/j/84263516995?pwd=
a2paNzNEZGQ2MkhCQm5Gb21qS0MzUT09

Osobná autonómia 2

Eva Sollárová

3.6.2021 o 12:45

Link bude doplnený

Zároveň Vás upozorňujeme na zaujímavé a prínosné videoprezentácie na Moodli CEV.

Prílohy ku stránke: