3. blok vzdelávania

Vzdelávania v tomto bloku začínajú v novembri 2019

3. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Osobná autonómia 1

Eva Sollárová

 január 2020

Osobná autonómia 2

Eva Sollárová

 január 2020

Kvalitatívna analýza dát

Denisa Šukolová

 13.11.2019 o 13:00

Ústna a písomná komunikácia v AJ2 (The skill of Academic Writing in English)

Dana Hanesová

 28.11.2019 o 8:30

Voľný metodologický workshop

Denisa Šukolová

 20.11.2019 o 13:00