3. blok vzdelávania

Vzdelávania v tomto bloku začínajú v novembri 2019

3. blok

Názov Prednášajúci Dátum, miesto

Vedecký denník - zadanie

Katarína Vančíková

17.10.2019 o 11:00, dolná zasadačka na dekanáte

Adaptačné stretnutie s prvákmi

Petra Fridrichová

17.10.2019 o 12:30, dolná zasadačka na dekanáte

Voľný metodologický workshop

Denisa Šukolová

20.11.2019 o 13:00, dolná zasadačka na dekanáte

Kvalitatívna analýza dát

Denisa Šukolová

27.11.2019 o 13:30, dolná zasadačka na dekanáte

Ústna a písomná komunikácia v AJ2 (The skill of Academic Writing in English)

Dana Hanesová

28.11.2019 o 8:30, dolná zasadačka na dekanáte

Osobná autonómia 1

Eva Sollárová

15.1.2020 o 9:30

Osobná autonómia 2

Eva Sollárová

22.1.2020 o 9:30