2. blok vzdelávania

Tento blok začína vo februári 2019.

 

2. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Ústna a písomná komunikácia v AJ 1

Dana Hanesová

 20.2.2019 o 9:00, zasadačka dekanát

Tvorba meracích nástrojov

Denisa Šukolová

 6.3.2019 o 13:30, zasadačka dekanát

Etika výskumu

Bronislava Kasáčová

 15.5.2019 o 13:00

Prezentačné zručnosti (ústna komunikácia a prezentačné programy)

Štefan Porubský 

5.6.2019 o 9:00

Prezentačné zručnosti (prezentačné programy)

Petra Fridrichová

5.6.2019 o 11:00

Učiteľské vzdelávanie v súvislostiach výskumu učiteľských zborov, pracovných podmienok a klímy českej školy

Petr Urbánek

5.6.2019 o 13:00

Kritické myslenie a argumentácia

Beata Kosová

 6.6.2019 o 10:00