2. blok vzdelávania

Tento blok začína v januári 2021.

 

2. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Kritické myslenie a argumentácia

Beata Kosová

12.1.2021 o 10:00

Ústna a písomná komunikácia v AJ 1

Dana Hanesová

 13.1.2021 o 9:00

Etika výskumu

Bronislava Kasáčová

 13.1.2021 o 13:30

Prezentačné zručnosti (ústna komunikácia a prezentačné programy)

Štefan Porubský 

14.1.2021 o 14:00

Prezentačné zručnosti (prezentačné programy)

Petra Fridrichová

14.1.2021 o 16:30

Tvorba meracích nástrojov

Denisa Šukolová

zverejnené v moodli formou videoprezentácie