1. blok vzdelávania

začíname 24.3.2020

Názov

Prednášajúci

Dátum, miesto

S výskumom do sveta

SAIA

24.3.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát

Publikačná stratégia

Denisa Šukolová

8.4.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát

Voľný metodologický workshop

Denisa Šukolová

16.4.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát

Profil výskumníka

Denisa Šukolová

30.4.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát

Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné dizajny

Denisa Šukolová

6.5.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát

Projekty, legislatíva, financovanie a administrácia projektov

Petra Fridrichová

12.5.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát

Akademické písanie

Štefan Porubský

14.5.2020 o 10:00, Dolná zasadačka dekanát

Interné obhajoby dizertačných prác

 

 30.3.2020 o 13:00, Dolná zasadačka dekanát