RSS RSS print

Členovia CEV PF UMB

Mgr. Petra Fridrichová, PhD. |
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Vedúca CEV, vedecko-výskumný pracovník 
Odborná asistentka 
petra.fridrichova@umb.sk
č.dv. 213 
048 446 4524

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. |
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality 
Odborná asistentka 
denisa.sukolova@umb.sk
C 022/ 315 dekanát 

Ing. Alena Tomengová, PhD. |
Ing. Alena Tomengová, PhD.
Výskumná pracovníčka 
 
alena.tomengova@umb.sk
A213 
048 446 4524

Mgr. Kristína Hroncová, PhD. |
Mgr. Kristína Hroncová, PhD.
Výskumná pracovníčka, postdoktorandka 
 
kristina.hroncova@umb.sk
A213 
048 446 4524

 

 

Kontaktný formulár

=