Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Plán kurikulárnej reformy v základných školách

Aktualizovaná informácia 16.12.2020 o 12:00 sme museli ukončiť možnosť prihlásenia vzhľadom na naplnenú kapacitu online seminára. 

online seminár program

Prílohy ku stránke: