Článka y príspevky sú prístupné prostredníctvom elektronických linkov alebo stiahnuteľných príloh

 

 

ŠOLCOVÁ, J.  Sociálne súvislosti spôsobu života chudobnej mládeže. Iuventa 2009. https://www.iuventa.sk/files/documents/zaverecna%20sprava%20socialne%20suvislosti%20-%20solcova.pdf

 

ŠOLCOVÁ, J. Supervízia dobrovoľníkov. Mládež.sk 2009. http://mladez.sk/2012/02/08/supervizia-dobrovolnikov/

 

ŠOLCOVÁ, J. Dobrovoľníctvo a jeho prepojenie na komunitu. Ružomberok 2011. http://www.prohuman.sk/files/Kamanova_Inovacie_planovanie_zbornik_2011.pdf

 

ŠOLCOVÁ, J. , PALOČKOVÁ A. Komparatívny prieskum postojov študentov k chudobe. Ružomberok 2011. http://www.prohuman.sk/files/zilova_rizikove_suvislosti_chudoby.pdf

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:00 - 13:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:00 - 14:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=