Kde ma nájdete

PhDr. Jana Makúchová


Profesijná charakteristika

PhDr. Jana Makúchová pôsobí od akademického roku 2016/2017 na Katedre pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako interná doktorandka v študijnom odbore Pedagogika. Jej školiteľkou je doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Vo svojej vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na oblasť sociálnej pedagogiky a sociálno - pedagogickej práce s deťmi a mládežou, sociálnej patológie a jej prevencie v školskom prostredí, s dôrazom na oblasť sociálnej patológie v kybernetickom priestore, najmä na témy týkajúce sa rizík sociálnych sietí a IKT - kybernetické šikanovanie, závislosť na internete, sexting a ďalšie a ich prevenciu v školskom prostredí. V akademickom roku 2017/2018 absolvovala stáž v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v Camphill Community Glencraig a v Centre edukačného výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2018 získala certifikát za absolvovanie online kurzu „Massive Open Online Course in Social Pedagogy Across Europe“ v rámci projektu vedeného ThemPra Social Pedagogy (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska). V rámci svojho pôsobenia na fakulte bola aktívnou členkou riešiteľského tímu v medzinárodnom projekte č. 21720278 "The risks of the virtual environment in the V4," ktorý bol financovaný Visegrad Fund. Počas svojho pôsobenia sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií a workshopov.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:30 - 11:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú po dohode možné aj mimo konzultačných hodín.

Kontaktný formulár

=