Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.

Kontakt

  • Katedra teológie a katechetiky
  • Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, ...
  • Odborný asistent
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
F 215

Telefón:
048 446 4916

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda09:50 - 11:15
Štvrtok-
Piatok-
Konzultácia aj v iné dni a v inom čase po dohode.

Profesijná charakteristika

Ing. - Chemickotechologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1985-1990)

Mgr. - KETM, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1993-1999)

Th.D. - Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (2011)

 

Od roku 2000 externý a od roku 2003 interný učiteľ na KTK

 

Vyučuje predmety: Cirkevné dejiny 1,  Cirkevné dejiny 2, Nová zmluva - Pozadie a literárny úvod, Teologická propedeutika, Misiológia 2,  Dejiny dogiem, Trendy misie v 20. storočí, Teologické systémy

Kontaktný formulár

=
F 215
048 446 4916