Správa o činnosti ASPG 

 

Zápisnica z 2. VZ ASPG 

 

SOCIALIA 2019 - pozvánka 

 

Informáci o Valnom zhromaždení ASPG

 

Stanovy ASPG

 

Konferencia Vzdelávanie pre budúcnosť 

 

Pozvánka na ustanovujúce Valné zhromaždenie ASPG

Prihláška za člena ASPg

 

Workshop - Školská a rovesnícka mediácia 30.5.2019 - Mediátorka Mgr. Dušana Bieleszová 

 

Pozvánka a program na VZ ASPg 20.8. 2020

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=