Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pripravujeme Kurz rozvoja morálneho vedomia žiakov využitím programu Philosophy for Children

Pre skupinu 18 učiteliek a učiteľov základných a stredných škôl pripravujeme Kurz rozvoja morálneho vedomia žiakov využitím programu Philosophy for Children, v ktorom sa podelíme o skúsenosti s rozvíjaním morálneho vedomia žiakov prostredníctvom metódy filozofickej diskusie. Pre kritické myslenie v morálnom kontexte využívame aj program „filozofie pre deti“ amerického pedagóga M. Lipmana (Philosophy for Children, P4C, Philosophieren mit Kindern) a preto sme pre Vás pripravili tento kurz. Na kurze sa zameriame na etické otázky a ich potenciál využijeme pre rozvoj morálneho vedomia a kritického a tvorivého myslenia za pomoci diskusie, ktorá vedie k zlepšeniu klímy v triede a posilneniu demokratických hodnôt. Interaktívnymi a zážitkovými metódami budeme trénovať, ako efektívne viesť skupinovú diskusiu tak, aby všetci účastníci chceli dosiahnuť spoločný cieľ.

Kurz povedú doc. Ján Kaliský, PhD. a doc. Lada Kaliská, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici a realizovaný bude vo Vzdelávacom centre pre etickú a environmentálnu výchovu Zaježová (Pliešovce, okr. Zvolen) v (novom, presunutom) termíne 23.-25. februára 2022 (začiatok v stredu o 17.00 hod. a koniec v piatok o 14.00 hod.). Samozrejme, pozorne budeme sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a aktuálnym opatreniam sa prispôsobíme.

Kurz je pobytový, jeho cena je 37 €, zahŕňa ubytovanie (2 noci), kompletná celodenná strava (2x raňajky, 2x obed, 2x večera a občerstvenie) a uhrádza sa na bank. účet OZ Centrum pre filozofovanie s deťmi.

Pre získanie certifikátu (PF UMB) je potrebná osobná účasť na celom stretnutí.

Prihláška na kurz je na https://forms.gle/heCw7mERoFdF8GWn8

Deti majú filozofické aj etické otázky, no ako ich rozvíjať v školskom prostredí a prečo vlastne? Čo robíme, keď filozofujeme a čomu sa pri tom učíme? Kurz nie len predstaví diskusnú didaktickú metódu Philosophy for Children, ale účastníci kurzu sa v nej aktívne trénujú, aby v školskom prostredí boli citliví na filozofické a etické otázky svojich žiakov a metodicky účinne ich riešili v prostredí „hľadajúceho spoločenstva“. Program filozofovanie s deťmi je koncipovaný pre efektívny nácvik kritického, tvorivého a angažovaného myslenia, tak potrebného v dnešnom živote. Na kurze sa zameriame najmä na:

1. vybrané aspekty vlastnej kompetencie personálnej a sociálnej, komunikačnej, k učeniu a riešeniu problémov s dôrazom na rozvoj morálneho, kritického a tvorivého myslenia v dialógu,
2. pedagogické zručnosti vedenia (podpory) filozofického dialógu ako didaktickej metódy napomáhajúcej rozvoju kritického a tvorivého myslenia, rozvoju kompetencií etických, sociálnych a personálnych, komunikačných a kompetencie riešenia problémov,
3. reflektovanie činnosti svojej a žiakov, najmä s ohľadom na metakognitívnu reguláciu osvojovaných kognitívnych zručností (thinking skills), vedenie žiakov k sebareflexii a konštruktívnej reflexii práce skupiny,
4. využívanie didaktických prostriedkov, ktoré uľahčujú osvojovanie kognitívnych zručností, resp. rozvoj kritického a tvorivého myslenia, využívanie nadväzných aktivít a ďalších metód zviazaných s metódou filozofickej diskusie.

Rámcový program

Streda

16.30 – 17.00 príjazd a ubytovanie
17.00 – 18.00 uvítanie a úvodné zoznámenie sa
18.00 – 18.45 spoločná večera
18.45 – 21.00 1. vzdelávací blok (VB)

Štvrtok

8:00 - 8:45 spoločné raňajky
8:45 - 10:20 2. VB
10:20 - 10:40 prestávka + občerstvenie
10:40 – 12:30 3. VB
12:30 – 13:00 spoločný obed
13:00 - 14:00 osobné voľno
14:00 – 15:30 4. VB
15:30- 16:00 prestávka + občerstvenie
16:00 - 18:00 5. VB
18:00 - 19:00 spoločná večera
19:00 - 21:00 6. VB
21:00 - možná čajovňa, sauna, pozorovanie hviezd a iný voľný program

Piatok

8:00 - 8:30 spoločné raňajky
8:30 - 10:00 7. VB
10:00 - 10:30 prestávka + občerstvenie + balenie sa
10:30 - 12:00 8. VB
12:00 - 13:00 reflexia kurzu, follow-up, záver
13:00 - 14:00 spoločný obed

Kurz je pripravovaný v spolupráci s Centrom pre filozofovanie s deťmi (www.p4c.sk) a finančne podporený grantom KEGA 028UMB-4/2021.

Kontakt pre ďalšie otázky: jan.kalisky@umb.sk

Prihláška na kurz je na https://forms.gle/heCw7mERoFdF8GWn8

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
12:00 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=