Mgr. Hana Kocurová, PhD.


Profesijná charakteristika

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Pedagogická fakulta) vyštudovala učiteľstvo psychológie a etickej výchovy (2013-2018). Záverečné práce sa zameriavali na autoritu učiteľa z pohľadu vnímania žiakov a na vzťah medzi strachom, úzkosťou a vzťahovou väzbou u adolescentov. V roku 2021  získala  titul PhD. v odbore Pedagogika, kde za svoju dizertačnú prácu (Analýza súčasného stavu rozvoja lídrov v edukácii na Slovensku) bola ocenená cenou dekanky. Od septembra 2021 pôsobí na Katedre pedagogiky a andragogiky vo funkcii odbornej asistentky. Je jednou zo spoluriešiteliek projektov APVV a VEGA. Zameriava sa na výučbu: Filozofické, sociálne a pedagogické východiská edukácie , Sociológia výchovy a sociálna patológia, Všeobecná didaktika.

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:30 - 12:30
Utorok
-
Streda
12:15 - 13:15
Štvrtok
-
Piatok
-
Na konzultácie odporúčam sa vopred ohlásiť e-mailom. V pondelok sa nachádzam na Filozofickej fakulte UMB. V stredu na Pedagogickej fakulte UMB.

Kontaktný formulár

=