prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Ružová 13
Bynská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

1. Inauguračné konanie v odbore masmediálne štúdiá: získanie titulu prof. v r. 2011 : Inauguračná prednáška: Spoločenská zodpovednosť masmédií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010,

2. Vedecko - pedagogický titul: doc. vedný/študijný odbor: pedagogika; rok 1999, Habilitačná práca: Teória a prax technológie vzdelávania. Banská Bystrica: UMB, 1999.

3. Vedecká hodnosť: PhD. vedný odbor: Technológia vzdelávania; rok: 1996; Dizertačná práca: Niektoré aspekty systémového ponímania technológie vzdelávania. Nitra: VŠPg, 1996.

4. Akademický titul: PaedDr. vedný/študijný odbor: Teória vyuč. Fyziky ; rok: 1989; Rigorózna skúška – odbor: Teória vyučovania fyziky, Nitra: VŠPg, 1989.

5. Vysokoškolský titul Mgr. Pedagogická fakulta Nitra; učiteľstvo M-F, rok 1971; Diplomová práca: Nové smery v teórii pravdepodobnosti. Nitra: VŠ Pedagogická fakulta, 1971.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 14:00
Piatok
-
dopredu kontaktovať cez e-mail

Kontaktný formulár

=