Ďalšie skutočnosti

-       Národný reprezentant Psychologickej komory pre  akceptovanie SR v európskych štandardoch pre psychológiu (Europsy);

-       Pozvania zahraničných univerzít a inštitúcií na študijné pobyty a prednášky zamerané na aplikácie PCA (Prístupu zameraného na človeka) – Tel Aviv Un., Izrael (2000); JU Č. Budějovice, ČR (2002); Vienna University, Rakúsko (2005); CSP LaJolla, CA, USA (2001, 2011);

-       Pozvania na konferencie svetovej a európskej komunity humanistickej psychoterapie a PCA (2. PCE Symposium Lausanne, Švajčiarsko, 2016; 7. čs. PCA sympózium Praha, 2017; Pajaro group: 2006), českej a slovenskej komunity psychológov práce a organizácie (Zlín 2017); psychológie zdravia (Košice, 2014), školskej psychológie (Trnava 2015);

-       Pozvania renomovaných tímov PCA na publikovanie príspevkov zameraných na aplikácie PCA (J.Cornelius-White, R. Motschnig, M. Lux, Springer 2013; R. Motschnig, D. Ryback, Springer 2016);

-       Editor a co-editor publikácií z oblasti teórie, výskumu a praxe pomáhajúcich profesionálov, intervenčných programov a sociálnej psychológie;

-       Koordinátor partnerskej inštitúcie v rámci Centra excelentnosti CEVKOG pri ÚEP SAV BA (2007-2012)

-       Člen komisie VVCE (Rady programu podpory vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier exelentnosti) pri APVV (2007 – 2011);

-       Odborný garant medzinárodných konferencií (PPaO 2016; InPact-International Psychological Applications Conference and Trends (2015-Ljublana, Slovinsko, 2015-Porto, Portugalsko, 2017-Budapešť, Maďarsko),  Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií (Nitra 2014, SAV Bratislava 2015, Nitra 2016).

-       Posudzovateľ zahraničných publikácií (inScience Press) a časopiseckých štúdií

posudzovateľ  projektov grantových agentúr VEGA a APVV

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=