Employees of Faculty of Education

Almáši Matej, Mgr.

Almáši Matej, Mgr.

Graduant

Office phone:
+421 48 446 4780
Office:
A002
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Lecturer

Office phone:
+421 48 446 4862
Position:
Prelector
Office:
C 222
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Lecturer, Zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka AISu

Office phone:
+421 48 446 4323
Position:
Scholarly assistant
Office:
A 109
Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Study department director

Office phone:
+421 48 446 4248
Position:
non-pedagogic employee
Office:
AB 118
Ing. Michal Bartko, PhD.

Ing. Michal Bartko, PhD.

Lecturer

Office phone:
+421 48 446 4958
Position:
Scholarly assistant
Office:
C301
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Lecturer, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Office phone:
+421 48 446 4755
Position:
Prelector
Office:
C114
Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Lecturer, Zástupca vedúcej katedry, Koordinátor ECTS za KHK

Office phone:
+421 48 446 4515
Position:
Scholarly assistant
Office:
A 303