Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
C 222
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
A 109
Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
AB 118
Ing. Michal Bartko, PhD.

Ing. Michal Bartko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
C301
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Zaradenie:
Docent
Office:
C114