Employees of Faculty of Education

User search
Bc. Anna Babeľová | Faculty of Education University of Matej Bel
Bc. Anna Babeľová
Officer, Oddelenie EP a MSČ 
non-pedagogic employee 
anna.babelova@umb.sk
AB 115 
+421 48 446 4247
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. | Faculty of Education University of Matej Bel
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Lecturer 
Prelector 
simoneta.babiakova@umb.sk
C 222 
+421 48 446 4862
Elena Babjakova | Faculty of Education University of Matej Bel
Elena Babjakova
Assistant 
non-pedagogic employee 
elena.babjakova@umb.sk
A - 310 
+421 48 446 4512
Mgr. Barbora Baďurová, PhD. | Faculty of Education University of Matej Bel
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Lecturer, Zástupkyňa vedúcej katedry, Tvorba rozvrhu za KEOV, Koordinátorka kreditového systému štúdia KEOV 
Scholarly assistant 
barbora.badurova@umb.sk
A 109 
+421 48 446 4323
Ing. Slávka Badurová | Faculty of Education University of Matej Bel
Ing. Slávka Badurová
Officer, Vedúca oddelenia EP a MSČ 
non-pedagogic employee 
slavka.badurova@umb.sk
AB 115 
+421 48 446 4247
Ivona Bajsová | Faculty of Education University of Matej Bel
Ivona Bajsová
Officer 
non-pedagogic employee 
ivona.bajsova@umb.sk
AB 118 
+421 48 446 4248
PaedDr. Eva Balážová, PhD. | Faculty of Education University of Matej Bel
PaedDr. Eva Balážová, PhD.
Lecturer 
Scholarly assistant 
eva.balazova@umb.sk
A 111 
+421 48 446 4315
Mgr. Jana Balleková | Faculty of Education University of Matej Bel
Mgr. Jana Balleková
Officer, Oddelenie EP a MSČ 
non-pedagogic employee 
jana.ballekova@umb.sk
AB 114 
+421 48 446 4246
PaedDr. Želmíra Bartíková | Faculty of Education University of Matej Bel
PaedDr. Želmíra Bartíková
Officer, Poverená vedením Odd. EP a MSČ 
non-pedagogic employee 
zelmira.bartikova@umb.sk
AB 112 
+421 48 446 4244
Ing. Michal Bartko, PhD. | Faculty of Education University of Matej Bel
Ing. Michal Bartko, PhD.
Lecturer, prodekan pre rozvoj PF UMB 
Scholarly assistant 
michal.bartko@umb.sk
301 
+421 48 446 4958