Projekty

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Číslo projektu:NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)Doba riešenia:1. júl. 2021 - 1. jún. 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Koordinátorka projektu na PF UMB: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:00 - 15:00
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
10:30 - 11:30
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa vopred prihlásiť mailom.

Kontaktný formulár

=