akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

 

EVA HNATOVÁ, akad. mal., ArtD.  

štúdium

2008 –  2013 externé doktorandské štúdium FVU AU BB, prof. Boris Jirků, akad. mal.

1982 –  1988 VŠVU v Bratislave , katedra reštaurovania maľby                                   

 

pedagogická charakteristika

Od roku 1992 pôsobí ako odborná asistentka na UMB v Banskej Bystrici, v súčasnosti na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty,

kde vyučuje predmety, Grafika, Kresba, Maľba, Výtvarná technológia

 

umelecké zameranie

grafika/ kresba / maľba /inštalácia

 

Vo svojej tvorbe sa zaoberá prelínaním grafického a maliarskeho jazyka v kombinovaných autorských technikách na papieri,

pričom použité materiály, technologické postupy a procesy vzniku sa často stávajú nositeľmi obsahu.

UMELECKÁ ČINNOSŤ 

samostatné výstavy (výber po roku 2000)

 

2003 - Martin, Turčianska galéria, Každý inak, (s  M. Hnatom)

2003 - Liptovský Mikuláš, Galéria P. M. Bohúňa, Fragile

2004 - Košice, Východoslovenská galéria, Pár (s  M. Hnatom)

2006 - Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola, DoMY, domoVY a JA

2007 - Ostrava / ČR, Galerie STUDENT PF, Ostravské univerzity, Moje – Tvoje – Naše, (s  M. Hnatom)

2007 - Hodonín / ČR, Galerie výtvarného umění, MojeTvojeNaše (s M. Hnatom)

2010 - Banská Bystrica, Švk BB, Dotknúť sa...1.

2010 - NowyTarg / PL, Galeriasztuki „ Jatki“, EVA HNATOVA / MILAN HNAT

2010 - Zvolen, Severozápadná bašta Zvolenského zámku, Tajomstvo tmavej hmoty, ( s M. Hnatom)

2014 - Banská  Bystrica, SSG, Katharsis

2014 - Radom / Poľsko,  Galériia LAŽNIA,  1+1 Eva Hnatová /rysunek/instalacia; Ria Kmeťová / fotografia

 

kolektívne výstavy (výber po roku 2000)

 

2002 - Banská Bystrica, Štátna galéria, Súčasná slovenská grafika 15

2005 - Banská Bystrica, Štátna galéria, Súčasná slovenská grafika 16

2007 - Bratislava, Dom umenia, Umenie 2007

2010 - Bratislava, Dom umenia, 3. Bienále voľného výtvarného umenia

2010 - Penang / Malajzia, The 2nd. Penang International Print Exhibition 2010 

2010 - Plzeň / Česko, VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010

2010 - Skopje / Macedónsko, World gallery of drawings, Drawings 2010 - 38 World gallery of art on paper

2011 - Banská Bystrica, SSG, Súčasná slovenská grafika 17

2012 - Tajčung / Taiwan, National Taiwan Museum  of Fine Arts, International Biennial Print Exhibit: 2012

2012 - Skopje / Macedónsko, World gallery of art on paper, 40.Osten Biennal o fDrawing 2012

2012 - Bitola / Macedónsko N.I. Institute and museum,7. International Trienal of Graphic Ar tBitola

2012 - Krakow / Poľsko, Bunkier sztuki, INTERNATIONAL PRINT  TRIENNIAL  2012  Krakow

2013 - Salzedas / Portugalsko, Salzedas monastery, GLOBAL PRINT 2013

2013 - Madrid  / Španielsko, Brita Prinz Arte Madrid, Carmen Arozena´s print award 2013,

2014 - Skopje / Macedónsko, World gallery of art on paper, 42.Osten Biennal of Drawing 2012

2014 - Salzedas  / Portugalsko, Salzedas monastery, 7th International Printmaking Bienniale Douro 2014

2015 - Salzedas / Portugalsko, Alijó, GLOBAL PRINT 2015

2015 - Miechów / Poľsko, XVI MIĘDZYNARODOWY PLENER „BARWY MAŁOPOLSKI” – MIECHÓW 2015

2015 - Timisoara / Rumunsko, DIPLOMATIC ART 2015

2015 - Praha / Česko, Galerie národní technické knihovny, Znak Písmo Šifra 

 

ocenenie:

GOLDEN OSTEN - 40. Osten Biennal of Drawing 2012, World gallery of art on paper, Skopje / MACEDÓNSKO                                              

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

Rozhovor  k výstave: Dotknúť sa..., In: Rádio Lumen, rubrika Rádiorelax . Príspevok odvysielaný: 8.3. 2010 o 15:00

(dĺžka príspevku 3:10 min.) Redaktorka: Jana Verešová

 

Skladačka Eva HNATOVÁ - Fragmenty. Slovenská Ľupča : Evonik Fermas s.r.o., 2010

 

Doričová, D. G.: Eva Hnatová /Milan Hnat (rozhovor) In:  Brunovský, D., Doričová, D. G.: Slovenské ateliery,  Daniel Brunovský 2010, str. 247 – 253,  ISBN 978-80-970347-4-0 

 

Reprodukcie diel v katalógoch:

 

HNATOVÁ, E. : Cyklus Lamentácie, 2010, autorské techniky, In: VRBANOVÁ, A. : Dotknúť sa.... Banská Bystrica : Švk, 2010. ISBN 978–80–89388-24-0 

 

HNATOVÁ, E. :  Dotknúť sa ...I., 2010. In katalóg 3. Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia Bratislava, ISBN 978-80-88906-25-4, str.48

 

HNATOVÁ, E. : Transfer 123, autorská tlač na uhľovom papieri, 30 x 21 cm, 2010, In katalóg The 2nd. Penang International Print Exhibition 2010, str.151

 

HNATOVÁ, Eva : Transfer III, 2010; autorská technika na uhľovom papieri; 30 x 21cm  In  katalóg VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010, ISBN 978-80-7043-929-6. str.58

 

HNATOVÁ, Eva : Zlé správy 2; 2010; autorská technika; 29,5x21 cm In katalóg Osten - Drawings 2010 - 38 world gallery of art on paper,  ISBN 976-608-65072-4-4, -str. 110

 

HNATOVÁ, Eva : Bez názvu 1, 2; 2009, kombinovaná technikana japonskom papieri; 118 x 80 cm.  In   katalóg The Iwano Project X, ISBN 978-86-86237-06-4

 

HNATOVÁ, Eva : Elégia 1, 2011, autorská tlač na uhľovom a hodvábnom papieri - inštalácia, 200x 21x150 cm. In katalóg Súčasná slovenská grafika 17. ISBN 978-80-88681-66-3

 

HNATOVÁ, Eva : Lamentation no 21, 2011, In: 7. International of Graphic Art Bitola, ISBN 978-608-45222-16-4. Str. 27

 

HNATOVÁ, Eva : To Touch, 2011; author´s technique, In: International Biennial Print Exhibit: 2012 ROC.-  National Taiwan Museum of Fine Arts, 2012. ISBN 978-986-03-2973-5. str.55  

       

HNATOVÁ, Eva : Time of mercy, 2012, Graphic on carbon paper. In: Osten Biennal of  Drawing 2012 - 40.  World gallery of art on paper, Osten: Skopje 2012. ISBN 978-608-65072-8-2. str.21

 

HNATOVÁ, Eva : Lamentations 3, 2011, own technique. In: International Print Trieniall Krakow 2012. Krakow :  SMTG, 2012. ISBN 978-83-88890-52-9. str.242

 

HNATOVÁ, Eva : reprodukcie 12 - tich diel z cyklu Lamentácie a inštalácie Dotknúť sa...IV. In: Slovenské pohľady 4/2014. Martin. Matica slovenská. ISSN 1335-7786

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:00 - 15:00
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
10:30 - 11:30
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa vopred prihlásiť mailom.

Kontaktný formulár

=