Témy záverečných prác pre študentov Katedry výtvarnej kultúry

pre akademický rok 2019-20

 

Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

Témy diplomových prác

 

Umenie vo výtvarnej edukácii vo vzdelávaní.

Práca sa bude venovať výskumu rôznych možností využitia umenia vo výtvarnej edukácii vo formálnom vzdelávaní. 

 

Znak, symbol, písmo a ich vzťah vo výtvarnej výchove

Prostredníctvom výtvarného projektu demonštrovať a kvalitatívne vyhodnotiť rôznorodé výtvarné možnosti vzťahu znaku, symbolu a písma  vo výtvarnej výchove v školskom vzdelávaní

 

Výtvarno-pedagogické diagnostikovanie a jeho využitie vo výtvarnej výchove v školskom  vzdelávaní

Prezentovanie rôznych možností výtvarného diagnostikovania a jeho využitie v edukačnej realite vo vzdelávaní.

 

Obsahová analýza výtvarného procesu a výtvarného produktu vo výtvarnej výchove v školskom  vzdelávaní

Práca sa bude zaoberať konkrétnou analýzou výtvarného procesu a výtvarných produktov žiakov.

 

Projektové vyučovanie vo výtvarnej výchove na základnej škole

Práca sa zameriava na problematiku projektového vyučovania a jeho aplikácie na hodinách výtvarnej výchovy. Práca má teoreticko-výskumný charakter a vyžaduje realizáciu výskumu v edukačnej praxi.

 

Názov: voľná téma

Cieľ: študent má možnosť navrhnúť vlastnú tému školiteľovi

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Odporúčam konzultáciu si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Kontaktný formulár

=