Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.


Profesijná charakteristika

V rokoch 2001 - 2016 pôsobila na Katedre výtvarnej výchovy  Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, najskôr ako odborná asistentka a neskôr ako docentka. Na Katedre výtvarnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2016 ako profesorka. Profesijná orientácia a odborný profil je zameraný na výskum detského výtvarného prejavu a jeho špecifík vzhľadom na kultúrne a sociálne odlišnosti, kreativitu v detskom výtvarnom prejave, emocionalitu a expresiu vo výtvarnej edukácii v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Je autorkou monografií a publikácií zameraných na problematiku didaktiky výtvarnej výchovy pre rôzne stupne škôl.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Odporúčam konzultáciu si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Kontaktný formulár

=