AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB   Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl : (východiská výskumu) / Štefan Porubský, Marian Trnka ... [et al.] ; rec. Beata Kosová, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 136 s. [7,73 AH]. - ISBN 978-80-557-1687-9 [PORUBSKÝ, Štefan (19%) - TRNKA, Marian (19%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (12%) - POLIACH, Vladimír (21%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (9%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (10%) - OSVALDOVÁ, Zuzana (0,5%) - PETRÍK, Štefan (7%) - SIMANOVÁ, Lýdia (2%) - BASARABOVÁ, Barbara (0,5%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

 

AAB   Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku / Beata Kosová ... [et al.] ; rec. Alexandra Bitušíková, Tomáš Janík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - 270 s. [20,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1588-9 [KOSOVÁ, Beata (42,1%) - HANESOVÁ, Dana (22%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (17,7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (5,9%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (3,4%) - PORUBSKÝ, Štefan (2,7%) - SOLLÁROVÁ, Eva (2,2%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (4%) - BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (rec.) - JANÍK, Tomáš (rec.)]

 

AAB   Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa / Alena Tomengová ... [et al.] ; ed. Petra Fridrichová, rec. Jozef Strakoš, Janka Ferencová, Eva Vincejová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 220 s. [11,00 AH]. - Spôsob prístupu: https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-edukacneho-vyskumu/projekty-riesene-na-cev-pf-umb/vyskum-pedagogickych-znalosti-studentov-ucitelstva-a-ucitelov-v-praxi.html. - ISBN 978-80-557-1315-1 [TOMENGOVÁ, Alena (10%) - KOSOVÁ, Beata (12%) - POLIACH, Vladimír (17%) - PAVLOV, Ivan (11%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (8%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - GUFFOVÁ, Daniela (12%) - KORÓNY, Samuel (7%) - HAVIAR, Miroslav (12%) - STRAKOŠ, Jozef (rec.) - FERENCOVÁ, Janka (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.)]

         

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC   Global Perspective on Marital Satisfaction / Małgorzata Dobrowolska ... [et al.]. In Sustainability. - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. - ISSN 2071-1050. - Roč. 12, č. 21 (2020), s. 1-15. [DOBROWOLSKA, Małgorzata (1,704%) - GROYECKA-BERNARD, Agata (1,776%) - SOROKOWSKI, Piotr (1,666%) - RANDALL, Ashley K. (1,666%) - HILPERT, Peter (1,666%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (1,66%)]

 

ADC   Global study of social odor awareness / Agnieszka Sorokowska ... [et al.]. In Chemical Senses. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - ISSN 0379-864X. - Vol. 43, no. 7 (2018), pp. 503-513. (2.336 - IF, 2018). [SOROKOWSKA, Agnieszka - GROYECKA, Agata - KARWOWSKI, Maciej - FRACKOWIAK, Tomasz - LANSFORD, Jennifer E. - ŠUKOLOVÁ, Denisa]

        

ADC   Preferred interpersonal distances : a global comparison / Agnieszka Sorokowska ... [et al.]. In Journal of Cross-Cultural Psychology. - Thousand Oaks : SAGE Publications, 2017. - ISSN 0022-0221. - Vol. 48, no. 4 (2017), pp. 577-592. [SOROKOWSKA, Agnieszka - SOROKOWSKI, Piotr - HILPERT, Peter - ŠUKOLOVÁ, Denisa - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan]

         

ADC   Marital satisfaction, sex, age, marriage duration, religion, number of children, economic status, education, and collectivistic values: data from 33 countries / Piotr Sorokowski ... [et al.]. In Frontiers in Psychology. - Lausanne : Frontiers Media S.A., 2017. - ISSN 1664-1078. - Vol. 8 (2017), art. no. 1199, pp. 1-7. [SOROKOWSKI, Piotr - RANDALL, Ashley K. - GROYECKA, Agata - FRACKOWIAK, Tomasz - CANTARERO, Katarzyna - ŠUKOLOVÁ, Denisa]

 

ADC   The associations of dyadic coping and relationship satisfaction vary between and within nations : a 35-nation study / Peter Hilpert ... [et al.]. In Frontiers in Psychology. - Lausanne : Frontiers Media S.A., 2017. - ISSN 1664-1078. - Vol. 7, art. no. 1106 (2016), pp. 1-16. [HILPERT, Peter - RANDALL, Ashley K. - SOROKOWSKI, Piotr - ATKINS, David C. - SOROKOWSKA, Agnieszka - ŠUKOLOVÁ, Denisa]

         

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM              Social representations of inclusive school from the point of view of Slovak education actors / Robert Sabo, Katarína Vančíková ... [et al.]. In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - ISSN 1732-6729. - Vol. 54, no. 4 (2018), pp. 247-260. [SABO, Róbert (33%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (33%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (33%)]

         

ADM              Slovak primary education teachers’ views about and attitudes towards contents of work and technical education / Zlatica Huľová, Denisa Šukolová. In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - ISSN 1732-6729. - Vol. 47, no. 1 (2017), pp. 165-175. [HUĽOVÁ, Zlatica (50%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (50%)]

 

ADM              Critical thinking in initial teacher education: secondary data analysis from Ahelo GS feasibility study in Slovakia / Magdaléna Nedelová, Denisa Šukolová. In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - ISSN 1732-6729. - Vol. 49, no. 3 (2017), pp. 19-29. [NEDELOVÁ, Magdaléna (50%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (50%)]

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
14:00 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Poprosím sa na konzultácie hlásiť výhradne cez email. Za pochopenie ďakujem.

Kontaktný formulár

=